Zingen bij zanggroep Fundament

Zingen bij zanggroep Fundament

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij zanggroep Fundament. Als je denkt dat het repertoire van de groep en de sfeer binnen de groep jou aanspreken, dan kunje contact opnemen met onze secretaris Methilde Middag (e-mail: jm.middag@kpnmail.nl). In overleg zal dan een datum worden afgesproken waarop je kennis kunt komen maken met het koor en een repetitie bij kunt wonen.

Tijdens deze repetitie kun je sfeerproeven en een idee krijgen van hoe de repetitie verloopt en welk niveau er van je verlangd wordt. Mocht je na deze kennismaking enthousiast zijn geworden, dan kun je gedurende 2 maanden op proef meedoen met de repetities van het koor. In deze periode wordt bekeken of je over voldoende zangkwaliteiten beschikt om aan te kunnen sluiten bij het koor.
Het streven van het koor is om door oefening de kwaliteit van de optredens van hoog niveau te laten zijn en hier met elkaar in te blijven groeien. Daar moet jouw inbreng een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Als je ervaring bij een ander koor hebt, dan weet je welke stemsoort het best bij je past. Zo niet, dan kan in overleg met de dirigent worden bepaald waar jouw stem het best bij
aansluit.

Tijdens de proefperiode hoef je geen contributie te betalen; je bent nog niet officieel lid en je krijgt nog geen eigen liedmap. De dirigent kan in overleg met het bestuur na deze proefperiode een positief of negatief advies betreffende toetreding tot het koor uitbrengen. Ook geeft deze proefperiode jou de mogelijkheid om te ervaren of het zingen bij ons koor aan je verwachtingen voldoet.

Repetities
De repetities zijn op vrijdagavond en vinden plaats in het gebouw achter de Eben Haëzerkerk in Klazienaveen. Ze duren van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur, met een kwartier pauze om 21.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie, thee en fris.

Het eerste deel van de repetitie wordt meestal besteed aan het opwarmen van de stem middels zangoefeningen. Vervolgens wordt per stemsoort een deel van een nieuw nummer ingestudeerd. Na de pauze wordt repertoire doorgenomen. Ben je enthousiast geworden en lijkt het je leuk om in ons koor te zingen, maak dan een afspraak. Wie weet heeft zanggroep Fundament er over enige tijd een nieuw talent bij!